S NÁMI JSTE NA OČÍCH
BUĎTE JEDNIČKOU!
O SPOLEČNOSTI CO JE LEDBOARD REALIZACE | UMÍSTĚNÍ REFERENCE | KONTAKT
Velkoplošná světelná obrazovka Brno,
Mendlovo náměstí uvádí:

produkci Vašich reklamních spotů
Umístění

Nejvíce lidí
Obrazovka je situována do prostoru Mendlova Náměstí, největšího dopravního a obslužného uzlu v Brně, kde se soustředí denně 40 - 60 tisíc lidí při projíždění a přestupech mezi prostředky MHD. Viditelná je i pro řidiče na přilehlých komunikacích. Na ploše náměstí se nachází tržnice se stánkovým prodejem. Mendlovo náměstí je součástí malého městského okruhu. Zde má sídlo zde řada institucí, včetně pobočky Patentového úřadu. Vzhledem k umístění v blízkosti areálu BVV se tento počet v době konání četných veletrhů a výstav ještě znásobuje.

Videoukázka
Pohled z místa obrazovky na Mendlovo náměstí.

Ukázky umístěníMapa umístění


AVALANCHE POSTER, s.r.o.
Stránského 18
616 00 Brno

created by Net Komunity